Overslaan en naar de inhoud gaan

Een andere aanpak

Door voedselsystemen op een holistische wijze te benaderen, komen we tot nieuwe inzichten. Biodiversiteit, water, bodem en voedsel hebben invloed op elkaar. Daarom werkt Bodemliefde vanuit een systeembenadering, waarin deze elementen met hun wederkerige impact zo worden ingezet dat ze elkaar onderling versterken.

De bodem als basis

We zijn volledig afhankelijk van planten voor onze voeding en leefomgeving. Duurzame plantengroei begint bij een gezond bodemvoedselweb. Dit is waarom wij de functionele biodiversiteit van de bodem willen herstellen en bevorderen.

Haal meer uit de bodem

Ecosysteemdiensten & Biodiversiteit

Natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten vormen de basis van alle voedsel- en landbouwsystemen. Bodemliefde integreert daarom elementen die niet expliciet deel uitmaken van gangbare opvattingen binnen de landbouw, bosbouw of visserij, maar die de biologische functies ondersteunen.

Bekijk onze diensten