Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy statement

Bodemliefde CV (Kamer van Koophandel: 72959827), hierna te noemen Bodemliefde, verleent u hierbij toegang tot www.bodemliefde.nl ('de Website') en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Door de website te (blijven) bezoeken en bekijken gaat u akkoord met deze disclaimer, zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien u deze disclaimer niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van gebruik van de website.

Inhoudsrechten

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere websites bevatten. Bodemliefde kan niet garanderen dat deze websites, die mogelijk aan derden toebehoren, op hetzelfde niveau privacymaatregelen hebben getroffen. Bodemliefde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Bodemliefde geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Beperkte aansprakelijkheid

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bodemliefde.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bodemliefde. Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Bodemliefde. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bodemliefde, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke producten en/of diensten anders aangegeven is.

Privacy

Bodemliefde respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Hiertoe heeft Bodemliefde een privacy reglement opgesteld dat voldoet aan eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679).

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Bodemliefde hoeft daarover geen mededeling(en) te doen.