Bodemliefde

Tuinderij Bodemliefde op Innofields

Tuinderij Bodemliefde is onderdeel van Innofields. Innofields is een platform waarin ondernemers, wetenschappers, innovators, creatievelingen, studenten en praktisch ingestelden kennis ontwikkelen en uitwisselen om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen voor water-, bodem-, klimaat-, en agro-gerelateerde uitdagingen. Innofields heeft zijn wortels in de grond bij Giesbeek op een terrein van 6,5 hectare waar de tuinderij met 1,5 hectare onderdeel van is. Met deze fysieke plek creëert Innofields werkelijke ruimte om te experimenteren en zo een brug te slaan tussen fantaseren en doen. Ook de tuinderij is hier duidelijk onderdeel van, uitproberen en fouten durven maken om zo steeds weer iets beter en completer te worden op diverse fronten. Wij delen graag onze ontdekkingsreizen in eigen achtertuin, kom langs!

Bodemliefde behelst verschillende segmenten:

  • De boerderij: Hier is de boerderijwinkel. Hier kun je eieren, groenten, fruit en honing kopen.
  • Proeftuinen: Hier experimenteren we onder andere met nieuwe soorten gewassen, combi-teelten, beheermethoden, natuurlijke bodemverbeteraars om dit vervolgens in de productietuin te integreren.
  • Wormencompost SectorDit is een kleinschalige bio-fabriek, waar wij het kringloopsysteem van organisch materiaal inzetten. Het organische materiaal uit de tuinderij en van andere bronnen wordt hier door wormen verwerkt tot compost. Deze compost gebruiken we uiteraard in onze tuinderij, maar het wordt ook verkocht en verwerkt tot compostthee.
  • Tuinderij (productietuin): Hier hebben we 60 vaste bedden aangelegd, waar we door het seizoen heen een rijke variatie aan groenten verbouwen. Deze groenten worden verwerkt in de groentepakketten en verkocht in de boerderijwinkel.
  • Kippenkar: Verrijdbaar kippenhok en ren met leghennen. Elke twee weken wordt de kippenkar verplaatst, tegen overbegrazing, kippenziektes en voor het regenereren van de bodem en stimuleren van diverse begroeiing.

Visie Tuinderij

Tuinderij Bodemliefde produceert gezond en smaakvol voedsel op een biologische manier, met de natuur mee. Op kleine schaal testen en ontwikkelen we technieken en kennis waarmee we een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de relatie tussen de mens en zijn voedsel. De korte keten die we hebben gecreëerd met en rondom Bodemliefde is een voorbeeld hoe de lokale economie kan worden gestimuleerd en bovendien als vliegwiel kan dienen voor een bredere transitie naar regeneratieve landbouw.

Door voedselsystemen op een holistische wijze te benaderen, komen we tot nieuwe inzichten. Biodiversiteit, water, bodem en voedsel hebben invloed op elkaar. Daarom werkt Tuinderij Bodemliefde vanuit een systeembenadering, waarin deze elementen met hun wederkerige impact zo worden ingezet dat ze elkaar onderling versterken.

Tuinderij Bodemliefde is gebaseerd op het CSA-model (community Supported Agriculture) en heeft als doel een duurzame lokale gemeenschap rondom de tuinderij te genereren.