Bodemliefde

Tuinderij Bodemliefde op Innofields

Tuinderij Bodemliefde is onderdeel van Innofields. Innofields is een platform waarin ondernemers, wetenschappers, innovators, creatievelingen, studenten en praktisch ingestelden kennis ontwikkelen en uitwisselen om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen voor water-, bodem-, klimaat-, en agro-gerelateerde uitdagingen. Innofields heeft zijn wortels in de grond bij Giesbeek op een terrein van 6,5 hectare waar de tuinderij met 1,5 hectare onderdeel van is. Met deze fysieke plek creëert Innofields werkelijke ruimte om te experimenteren en zo een brug te slaan tussen fantaseren en doen. Ook de tuinderij is hier duidelijk onderdeel van, uitproberen en fouten durven maken om zo steeds weer iets beter en completer te worden op diverse fronten. Wij delen graag onze ontdekkingsreizen in eigen achtertuin, kom langs!

''Ons idee is om voedsel te produceren met een belangrijke ecologische waarde, ook dat onze consumenten hun relatie met hun voedsel en natuurlijke omgeving verbeteren”
Sebastian Vargas
Tuinder van Tuinderij Bodemliefde

Bodemleven

Onze naam zegt het al: bij ons staat de liefde voor de bodem centraal. De bodem is immers de basis van ons bestaan en dus ook de basis van de groenten en het fruit dat wij produceren. Een gezonde bodem is een bodem die krioelt van het leven, zichtbaar en onzichtbaar. Hoe diverser hoe beter. Een rijke bodem zorgt voor een natuurlijk evenwicht waarin balans is tussen eten en gegeten worden, oftewel: een teveel van 1 soort wordt opgelost door andere soorten. Kunstmest of bestrijdingsmiddelen toevoegen is dan niet nodig, sterker nog: die verstoort de balans die wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. 1 hand aarde bevat meer levende wezens dan er mensen op de aarde zijn!

Ecologische Landbouw

Onze liefde voor de bodem staat aan de basis voor de bredere visie die wij op de landbouw hebben. Een manier van voedselproductie die met de natuur mee beweegt en zo in samenwerking systemen herstelt en weer opbouwt; ook wel regeneratieve landbouw genoemd. Een rijke bodem met maximale diversiteit wordt veroorzaakt door én creëert een breed palet aan groenten, struiken, bomen en planten bovengronds. Zo zorgen we er in samenhang voor dat er constant toegewerkt wordt naar een balans, waar we letterlijk de overvloedige vruchten van kunnen plukken. De weelderigheid die zo ontstaat is complex in smaak, rijk aan voedingsstoffen en robuust in vorm.

Lokale Economie

Een regeneratieve landbouw vraagt om een vernieuwing van de geldstromen. Lokaal geproduceerd voedsel met minimale inputs van buiten vraagt om een lokale markt, die bijdraagt aan een robuust en veerkrachtig systeem. Een hele mond vol wijsheid, maar simpelweg komt het er op neer dat we bij Bodemliefde streven naar een minimale afstand en dus tijd tussen het oogsten en het consumeren. Vandaag bij ons van het land is ook vandaag bij jou in huis. Dit zorgt voor zeer weinig voedselkilometers maar het zorgt ook voor zeer verse en rijp geplukte groente en fruit voor jou; zo draagt een lokaal systeem bij aan een lokale economie én onze brede gezondheid.

Visie Tuinderij

Tuinderij Bodemliefde produceert gezond en smaakvol voedsel op een biologische manier, met de natuur mee. Op kleine schaal testen en ontwikkelen we technieken en kennis waarmee we een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de relatie tussen de mens en zijn voedsel. De korte keten die we hebben gecreëerd met en rondom Bodemliefde is een voorbeeld hoe de lokale economie kan worden gestimuleerd en bovendien als vliegwiel kan dienen voor een bredere transitie naar regeneratieve landbouw.

Door voedselsystemen op een holistische wijze te benaderen, komen we tot nieuwe inzichten. Biodiversiteit, water, bodem en voedsel hebben invloed op elkaar. Daarom werkt Tuinderij Bodemliefde vanuit een systeembenadering, waarin deze elementen met hun wederkerige impact zo worden ingezet dat ze elkaar onderling versterken.