Bodemliefde

De bodem als basis

We zijn volledig afhankelijk van planten voor onze voeding en leefomgeving. Duurzame plantengroei begint bij een gezond bodemvoedselweb. Dit is waarom wij de functionele biodiversiteit van de bodem willen herstellen en bevorderen.

Wormencompost

Vanwege de hoge kosten van kunstmest vormt bemesting een van de maar belangrijke onderdelen van de kosten van de boeren. Daarom is het zoeken naar haalbare, duurzame en duurzame alternatieven die dit probleem kunnen helpen oplossen essentieel. Een van deze alternatieven is Vermiculture.

Bodemliefde wormencompost is het natuurlijke alternatief voor kunstmest. De geconcentreerde wormencompost bevat micro-organismen, mineralen en sporenelementen. Deze maken planten sterk, gezond en weerbaar en bevordert de biodiversiteit en vruchtbaarheid van de bodem.

Een element en misschien wel het belangrijkste element, voor mooie en gezonde bloemen en groenten in je tuin, is de bodem. Niet alleen als ondersteuning voor de planten, maar ook als levend ecosysteem vol bioactiviteit.

Voor het maken van wormencompost  werken wij  volgens het volgende kringloopsysteem:

Inkoop

Bodemliefde biedt Wormencompost in emmers van 1 en 3 liter, om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten die op weg zijn om hun groenten of tuinplanten op een milieuvriendelijke manier te telen.

Wil je het assortiment van je winkel uitbreiden, neem dan gerust contact met ons op.

info@bodemliefde.nl

Bodembiodiversiteit & Ecosysteemdiensten

De bodembiodiversiteit weerspiegelt de verscheidenheid aan levende organismen. Het omvat ontelbare organismen die niet zichtbaar zijn voor het blote oog, zoals micro-organismen (bijv. bacteriën, schimmels, protozoa en nematoden), mesofauna (bijv. mijten, springstaarten) en de meer erkende macrofauna (bijv. regenwormen en termieten). Deze verschillende organismen communiceren met elkaar en met de verschillende planten en biota van het ecosysteem en vormen een complex systeem van biologische activiteit.

 Bodemorganismen leveren een reeks fundamentele diensten voor de duurzaamheid van alle ecosystemen. Deze diensten zijn niet alleen cruciaal voor de functie van natuurlijke ecosystemen, maar zijn ook een fundamentele hulpbron voor het duurzame beheer van landbouwsystemen. Ze fungeren als primaire middelen voor de geleiding van nutriëntenkringloop, de regulering van de dynamiek van organische stof in de bodem, koolstofvastlegging in de bodem en broeikasgasemissies. Ook zorgen zij voor het wijzigen van de fysieke structuur van de bodem en wateropslag, het verhogen van de hoeveelheid en beschikbaarheid van voedingsstoffen voor vegetatie en het verhogen van de gezondheid van planten. Deze diensten zijn niet alleen essentieel voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen, maar zijn ook een belangrijke hulpbron voor het duurzame beheer van landbouwsystemen.

Voor meer informatie kun je terecht op:

Home | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)

.